Søg  

Hvem er Tele-Punkt?


Tele-Punkt er en landsdækkende kæde, der har en fælles koncept-, profil- og produktstrategi indenfor salg, installation og servicering af tele- og data-kommunikationsløsninger i Danmark.
Det er samtidig værd at bemærke at Tele-Punkt er de eneste i branchen siden liberaliseringen af telemarkedet i 1988, der stadig har samme navn og ejerkreds.

Tele-Punkt er en af de førende virksomheder indenfor:
• telekommunikation
• telefoncentraler (PABC), og telefoner
• voicemail og voice responce
• voice over IP
• netværk indenfor både data og tele
• specialløsninger bl.a. indenfor betalingssystemer 
  til hospitaler, plejehjem, kollegier og boligforeninger
• service

Tele-Punkt fokuserer på professionelle totalløsninger indenfor telefon- og kommunikationssystemer, produkter og serviceydelser både til offentlige og private virksomheder.

Tele-Punkt tilbyder, via fokusering på virksomheden, dennes verden og den enkelte medarbejders behov, at være sparringspartner.
Dette for at give en væsentlig forøgelse af kundens effektivitet og konkurrencemæssige placering i det fremtidige informations- og kommunikationssamfund.

Idégrundlag
Idégrundlaget bag Tele-Punkt er at lave totalløsninger som dækker markedets behov for tele- og datakommunikation.

Som samarbejdspartner leverer vi fremtidssikrede løsninger, der skaber konkurrencemæssige fordele gennem:
• effektivitet
• stabilitet
• valgfrihed

Vi bidrager til vores kunders succes ved at levere en høj kvalitet af kommunikationsløsninger i forbindelse med
• rådgivning
• planlægning
• installation
• servicering

Målsætning
Målsætningen for Tele-Punkt er at blive oplevet som den bedste samarbejdspartner inden for tele- og datakommunikation.

• Vi optræder til enhver tid seriøst og kompetent.
• Vi overholder tidsterminer.
• Vi støtter frit operatørvalg.
• Vi afdækker kundens behov gennem professionel rådgivning.
• Vi leverer fremtidssikrede løsninger.
• Vi forbedrer kundens konkurrenceevne gennem effektivisering af
  den interne og eksterne tele- og datakommunikation

Sikkert i mål

Det handler om at levere den rette løsning. Derfor tilpasser vi altid vores produkt til din virksomheds behov, så I ikke ender op med en løsning, der er skudt langt over målet.

Det nemmeste i verden er at kassere og erstatte med nyt. Ind imellem kan det være den rigtige løsning, men ofte er det ganske unødvendigt og derfor penge ud ad vinduet.

Tænk engang på Legoklodsen. Selv om der hele tiden kommer nye avancerede klodser til, fungerer de stadig sammen med de Legoklodser, der er lavet for årtier siden.

I Tele-Punkt har vi samme tilgang til enhver udfordring. Vi smider ikke noget væk, der dur – vi bygger ovenpå med nye teknologier.
Samtidig fremtidssikrer vi vores løsning, så I kan bygge videre på den, når behovet opstår.